„Inkubator Innowacyjności 2.0”

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Realizacja programu przyczynia się do promocji i popularyzacji osiągnięć naukowych oraz zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów innowacyjnych rozwiązań na konferencję poświęconą trzem innowacyjnym projektom.

Automatyczna ocena ścięgna Achillesa w obrazowaniu medycznym

Urazy ścięgna Achillesa należą do najczęstszych urazów ortopedycznych. Diagnostyka oparta o obrazowanie medyczne otwiera nowe możliwości w zakresie leczenia oraz doboru optymalnych metod rehabilitacji pourazowej lub pooperacyjnej.

Zaprezentowane zostaną ponadto rozwiązania automatyzujące i obiektywizujące ocenę radiologiczną. Projekt, w ramach Inkubatora Innowacji, objęty jest pracami przedwdrożeniowymi, które obejmują m.in. usługi badawcze związane z wieloośrodkową walidacją i analizą dot. certyfikacji i legislacji. Status ten jest doskonałym przykładem komercjalizacji badań naukowych, realizowanych przez polskie instytucje badawczo-naukowe.

Prelegent:

Bartosz Borucki

Innowacyjne pokrycia implantów

Na świecie pojawiły się liczne szczepy bakterii odporne na działanie antybiotyków. Powszechne stosowanie tej kategorii farmaceutyków w leczeniu, hodowlach zwierzęcych i przemyśle spożywczym doprowadziło do punktu, w którym ludzkość musi poszukać nowych rozwiązań.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już teraz 2 mln ludzi rocznie umiera w wyniku zakażeń lekoopornymi bakteriami, a prognozy są jeszcze gorsze. Mówi się o 10 a nawet 20 mln zgonów rocznie w 2050 roku. Podczas prezentacji zostanie przedstawiona technologia, która umożliwia pokrywanie wielu materiałów cienkimi warstwami tlenków metali, wykazujących działanie antybakteryjne. Efekty badań mogą mieć również zastosowanie w medycynie, szczególnie implantacyjnej, bowiem naukowcy potwierdzili wpływ stosowanych tlenków na przyspieszenie regeneracji kości i tkanek. W skład grupy badawczej wchodzą pracownicy Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prelegent:

Aleksandra Seweryn

Green House

Obserwowane zwiększenie skażenia środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne wymagają natychmiastowych i gwałtownych wdrożeń, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Aktualny “czarny scenariusz” zakłada konieczność podwojenia produkcji energii elektrycznej do połowy XXI wieku. W czasie prezentacji zostaną przedstawione aktualnie prowadzone badania IF PAN, dotyczące energooszczędnych technologii, które mogą być wprowadzone w naszych domach i stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania związane z redukcją pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych. W skład grupy badawczej wchodzą pracownicy Instytutu Fizyki PAN.

Prelegent:

Monika Ożga

Kontakt do mediów

Michał Mystkowski

515 080 000
michal.mystkowski@berryproject.com

Konferencja
30 stycznia 2020

godz. 11:00
Aleja Lotników 32/46
02-668 Warszawa